Regulamin

Regulamin Myjni TIR „Daytona”

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Myjni pojazdów ciężarowych, zwanych dalej Klient.

Korzystanie z usług Myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Myjnia TIR, zwana dalej Myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz New Wave Investment Sp. z o.o. sk.
 2. Myjnia jest czynna 6 dni w tygodniu: pn.-czw. 6-20, pt 6-22 oraz sob. 6-14.
 3. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez wcześniejszej informacji
 4. Na terenie Myjni obowiązują zasady ruchu drogowego
 5. Myjnia świadczy usługi wszystkim typom samochodów o zwartej konstrukcji takim jak: samochody dostawcze, minibusy, autobusy, TIR, cysterny itp.
 6. Pełny zakres usług Myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cennik
 7. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu operatorowi Myjni
 8. Zlecenie operatorowi Myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług Myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulamin
 9. Pracownicy wykonują zadania z należytą starannością, mając na uwadze dobro Klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
 10. Usługi w Myjni odpowiadają standardowi mycia sprzętem i chemią firmy Istobal.
 11. Aby uniknąć szkód w pojeździe podczas mycia, przed uruchomieniem myjni osoba zlecająca mycie jest zobowiązana do :
  • zamknięcia okien, drzwi, okien dachowych
  • wsunięcia anten, przełożenia je do tyłu samochodu lub ich wymontowia
  • złożenia lub zdemontowania dużych lub szeroko rozłożonych lusterek.
  • sprawdzenia luźno przymocowanych części pojazdu i ich zdemontowanie np.: listwy ozdobne, spojlery, relingi, światła dodatkowe, zderzaki, rury wydechowe, owiewki, dmuchawy, gumy uszczelniające, bagażniki, itp.
  • Ustawienie pojazdu prosto i na środku pomiędzy szynami jezdnymi.
  • po ustawieniu pojazdu do wyłączenia silnika
  • do włączenia biegu. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów do wybrania pozycji „P”
  • zaciągnięcia hamulca ręcznego
  • opuszczenia pojazdu i przejścia do biura myjni (wszystkie osoby).
 1. W przypadku zauważenia przez operatora Myjni lub zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, operator może odmówić wykonania usługi
 2. Klient, który pomimo uszkodzenia pojazdu nie poinformuje o tym operatora ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody pojazdu podczas mycia związane z powiększeniem się tego uszkodzenia lub jego wpływu na stan pojazdu. tym uszkodzeniem. Operator nie odpowiada za stan pojazdu jeśli był uszkodzony w sposób nie widoczny dla operatora, a Klient o tym operatora nie zawiadomił.
 3. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika Myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia.
 4. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w punktach poprzedzających, myjnia Daytona nie odpowiada za powstałe szkody.
 5. Myjnia Daytona nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia (domywania) pod wysokim ciśnieniem wody
 6. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi myci
 7. Myjnia nie odpowiada za odkształcenia nadmiernie rozgrzanych tarcz hamulcowy
 8. Myjnia nie odpowiada za odklejanie się podczas wycia pod wysokim ciśnieniem naklejonych np. reklam, napisów lub logo na pojeździe.
 9. Płatność za usługę następuje przed lub po jej wykonaniu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym, po uprzednim ustaleniu warunków współpracy (stała umowa).
 10. Faktury gotówkowe wystawiane są w miarę możliwości po wykonaniu usługi lub na dzień następny. Faktury na życzenie klienta mogą być również dostarczane e-mailem lub w inny uzgodniony sposób.
 11. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na raporcie miesięcznym u pracownika myjni.
 12. Myjnia oraz proces realizacji usług są objęte monitoringiem wizyjnym.
 13. Klient obowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, co do stanu auta operatorowi Myjni bezpośrednio po wykonanej usłudze. Po wyjeździe z terenu Myjni reklamacji nie uwzględnia się.